Δευτ - Παρ : 8:30 - 21:00
Σαβ : 8:30 - 15:00
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 49€ ΕΩΣ 3KG

Όροι Χρήσης

Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-promitheas.gr !

 

Η ιστοσελίδα «www.e-promitheas.gr» είναι ο επίσημος ηλεκτρονικός τόπος έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κορομπίλης και ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία εδρεύει στην Καρδίτσα, Μ. Αλεξάνδρου & Αβέρωφ, Δημοτική Αγορά, Κατάστημα I17 & I18 με Α.Φ.Μ. 082675952, ΔΟΥ Καρδίτσας, τηλέφωνα επικοινωνίας 24410 25226, 24410 79603, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@epromitheas.gmail.com , η οποία θα αποκαλείται εφεξής «η επιχείρηση» .

Με την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεσθε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, με τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλετε να μην προχωρήσετε σε καμία ενέργεια στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. 

Η επιχείρηση διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και ανανεώνει τους όρους χρήσης χωρίς πρότερη ειδοποίηση των χρηστών, με μόνη υποχρέωσή της την ενημέρωση της παρούσας σελίδας.  Γι’ αυτό συστήνεται στους χρήστες να την επισκέπτονται συχνά για την περαιτέρω ενημέρωσή τους.

 

ΧΡΗΣΗ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα «www.e-promitheas.gr» παρέχεται δωρεάν χωρίς να απαιτείται εγγραφή του χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται οτι περιηγείται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να υποβάλλει θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες, ότι δεν προβαίνει σε αγορές για εμπορικούς σκοπούς (π.χ. μεταπώληση) καθώς και ότι δεν προχωρά σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες.  

Η αγορά των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού).

Εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού αποτελεί μία απλή διαδικασία η οποία απαιτεί από το χρήστη την παροχή προσωπικών πληροφοριών και συγκεκριμένα «Ονοματεπώνυμο», «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» και «Τηλέφωνο». Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και επεξεργάζονται μόνο σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί παραγγελία.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής/δημιουργίας λογαριασμού ο χρήστης λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ένα σύνδεσμο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Σημειώνουμε ότι η αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος πιθανά να ληφθεί στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 

 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η επιχείρηση προσπαθεί όλες οι πληροφορίες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι πληροφορίες, τα χρώματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο διατίθεται στη σελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς λάθη.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.e-promitheas.gr» δημιουργήθηκε και αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κορομπίλης και ΣΙΑ Ο.Ε.» βάσει του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, η εμφάνιση του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, του λογοτύπου, των εικόνων, των γραφικών, των videos, των κειμένων, των σχεδίων καθώς και το συνόλο των συμπεριλαμβανομένων αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης, των συνεργατών ή των δικαιοπαρόχων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την πρότερη ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση από πλευράς της επιχείρησης.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΑΚ για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για διαφυγόντα κέρδη ή/και άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος  καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, τεχνικές αδυναμίες, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

H επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσμους (Links) που παρέχονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προετοιμασία, εκτέλεση και αποστολή των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Η επιχείρηση σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των πληροφοριών αυτών δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει σε τρίτους, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμων.

Ο χρήστης κατά τη διάρκεια περιήγησης του στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να κληθεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία (π.χ. για την εγγραφή στο newsletter όπου ζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επίσης, για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα καθώς και για την επιτυχή διεκπεραίωση παραγγελίας ζητείται από το χρήστη να παρέχει στοιχεία όπως «Ονοματεπώνυμο», «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου», «Τηλέφωνο» και «Διεύθυνση Αποστολής».

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που έχει δοθεί στην επιχείρηση και δικαιούται να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή, διόρθωση ή συμπλήρωσή τους στα αρχεία της επιχείρησης.

Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24410 25226, στο email info.epromitheas@gmail.com ή στο φυσικό μας κατάστημα.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ SSL)

Τα δεδομένα και τα στοιχεία που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας προστατεύονται από το πρωτόκολλο SSL. Το SSL πρωτόκολλο σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο καθώς και προστασία για ηλεκτρονικές αγορές, χρηματικές συναλλαγές και όχι μόνο. Το SSL πρωτόκολλο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.


ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και να βρει μία μεγάλη ποικιλία από επώνυμα και οικονομικά προϊόντα όπως σχολικά είδη, είδη χαρτοπωλείου, είδη γραφείου, είδη ζωγραφικής και σχεδίου, εποχιακά είδη καθώς και ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματός του.

 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας έχουν δημιουργηθεί σαφείς κατηγορίες και υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν μία μεγάλη γκάμα προϊόντων. Εάν αναζητείτε κάτι συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε μέσω της μπάρας αναζήτησης στο πάνω δεξιό τμήμα της σελίδας.

 

Συνίσταται στο χρήστη, πριν την αποστολή της πρώτης παραγγελίας, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η πραγματοποίηση και διεκπεραίωσή της.

 

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρατίθεται παρακάτω βήμα προς βήμα η διαδικασία:

Επιλογή Προϊόντων

 

Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε και τοποθετήστε τα στο «Καλάθι Αγορών». Μπορείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε και πριν την αποστολή της παραγγελίας να ελέγξετε το «Καλάθι Αγορών» σας. Στο «Καλάθι Αγορών» εμφανίζονται αναλυτικά ποια προϊόντα έχετε επιλέξει προς παραγγελία καθώς και η ποσότητα που αντιστοιχεί στο καθένα. Εδώ μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο από τα προϊόντα ή και να διορθώσετε την ποσότητα σε αυτά που τελικά θα παραγγείλετε. Από εδώ μπορείτε να συνεχίσετε για να ολοκληρώσετε την αγορά σας ή να επιστρέψετε στο κατάστημα για να πλοηγηθείτε σε άλλες σελίδες και προϊόντα.

 

Συμπλήρωση Στοιχείων Χρήστη

 

Εφόσον καταλήξετε στα προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε, επιλέγετε «Ολοκλήρωση Αγοράς». Στην καρτέλα που εμφανίζεται καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Μπορείτε να επιλέξετε:

1.      Ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης (συμπληρώνοντας το email σας).

2.      Σύνδεση με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας (εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί).

3.      Δημιουργία λογαριασμού για μελλοντική χρήση (εφόσον το επιθυμείτε).

 

Έπειτα επιλέγετε τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο διαθέσιμοι μέθοδοι αποστολής:

1.      Μεταφορική/courier (χρέωση 3€ για αγορές προϊόντων έως 49€).

2.      Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα (δωρεάν).

 

Εφόσον επιλέξετε ένα από τους δύο τρόπους το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του τρόπου πληρωμής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της κατάθεσης σε τράπεζα (συγκεκριμένα οι διαθέσιμες τράπεζες είναι Eurobank, Πειραιώς και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας) και πληρωμής με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας μέσω του συστήματος Eurobank E-Commerce. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αντικαταβολής με επιπλέον χρέωση 2€.

 

Για να ολοκληρώσετε την αγορά, θα ζητηθεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Συγκεκριμένα απαιτείται να συμπληρωθούν τα κάτωθι: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Χρέωσης, Πόλη, ΤΚ, Χώρα, Περιφέρεια. Εάν η Διεύθυνση Αποστολής είναι ίδια με τη Διεύθυνση Χρέωσης επιλέγετε το σχετικό πλαίσιο. Εάν όχι συμπληρώνετε τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αποστολής.

 

Μπορείτε να προσθέσετε τυχόν σχόλια για την παραγγελία σας στο σχετικό πεδίο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η συμφωνία με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της εταιρείας.

 

Επιβεβαίωση Λήψης Αιτήματος της Παραγγελίας

 

Μετά την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας, θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία παραγγελίας σας.

Το αυτοματοποιημένο αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι το αίτημα της παραγγελίας σας έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης εκ μέρους της εταιρείας μας.

 

Επιβεβαίωση Αποδοχής Παραγγελίας

 

Εφόσον η εταιρεία μας διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ορθότητα της παραγγελίας, θα σας αποστείλουμε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η αποδοχή της παραγγελίας.

 

Αλλαγή ή Ακύρωση Παραγγελίας

 

Αλλαγή/Τροποποίηση της παραγγελίας εφόσον έχει καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά στο 24410 25226 είτε μέσω email στο info.epromitheas@gmail.com .

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον η παραγγελία δεν έχει παραδοθεί προς διάθεση στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).


ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας το τελικό κόστος συναλλαγής συμπεριλαμβάνει τυχόν μεταφορικά (στην περιπτώση που το σύνολο της παραγγελίες δεν ξεπερνά τα 49€) καθώς και το κόστος αντικαταβολής (στην περίπτωση που επιλεγεί από το χρήστη η συγκεκριμένη μέθοδος αποστολής).

Η επιχείρηση δύναται να προχωρά σε αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων χωρίς πρότερη ενημέρωση του χρήστη με υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τυχόν αναπροσαρμογές τιμών δεν θα καταλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Η επιχείρηση δύναται να διαθέτει τα προϊόντα της σε διαφορετικές τιμές στο ηλεκτρονικό από το φυσικό κατάστημα.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Αντικαταβολή με μετρητά: Κατά την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, καταβάλλετε το συνολικό αντίτιμο με πρόσθετη επιβάρυνση 2 ευρώ ως αντικαταβολή στη συνεργαζόμενη με την επιχείρησή μας εταιρεία ταχυμεταφορών.
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στα σχόλια της συναλλαγής πρέπει να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον αριθμό παραγγελίας.

Τράπεζα :

1) Eurobank  :

     Λογαριασμός : 0026.0226.61.0201015978

     ΙΒΑΝ : GR0502602260000610201015978

2) Πειραιώς  : 

     Λογαριασμός : 6245040031485

     ΙΒΑΝ : GR7101712450006245040031485

3) Συναιτεριστική Καρδίτσας  : 

     Λογαριασμός : 6245040031485

     ΙΒΑΝ : GR7101712450006245040031485

Δικαιούχος : Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παρακαλούμε μετά την κατάθεση των χρημάτων να μας αποστέλλετε το αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:   info.epromitheas@gmail.com ή εναλλακτικά να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 24410 25226.

Σημειώνεται πως η αποστολή της παραγγελίας θα γίνεται μόνο κατόπιν της εμφάνισης του συνολικού ποσού στο λογαριασμό της επιχείρησης.

Εάν η κατάθεση στο λογαριασμό της επιχείρησης πραγματοποιηθεί από διαφορετική τράπεζα ενδεχομένως να προκύψουν τραπεζικά έξοδα μεταφοράς για τα οποία επιβαρύνεται ο πελάτης.

  • Πληρωμή με πιστωτική – χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα: Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.epromitheas.gr συνεργάζεται με το κρυπτογραφημένο περιβάλλον της τράπεζας Eurobank  μέσω της υπηρεσίας Eurobank e-Commerce. Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας άμεσα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, με την χρήση της VisaMaestro ή MasterCard κάρτα σας.
  • Πληρωμή στο κατάστημα: Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημα μας ή να σας τα παραδώσουμε εμείς χωρίς χρέωση συγκεκριμένη μέρα και ώρα στη διεύθυνση που εσείς επιθυμείτε.

*Η παραπάνω υπηρεσία δωρεάν παράδοσης γίνεται αποκλειστικά στην πόλη της Καρδίτσας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παραλαβή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από το φυσικό κατάστημα Προμηθέας στη Νέα Αγορά Καρδίτσας ή με αποστολή με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών SpeedEx σε όλη την Ελλάδα.

Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής είναι 3 Ευρώ για κάθε δέμα μέχρι 3 κιλά.

Από 3 κιλά και πάνω ορίζεται νέα τιμολογιακή πολιτική η οποία είναι συν 1 Ευρώ ανά κιλό εξαρτώμενη με τον όγκο του προϊόντος.

Αν η παραγγελία σας είναι άνω των 49 Ευρώ μέχρι 3 κιλά τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες με τη μέθοδο της αντικαταβολής τα έξοδα αποστολής είναι 3 Ευρώ μεταφορικά συν 2 Ευρώ χρέωση της αντικαταβολής (συνολικά 5 Ευρώ) τα οποία αποδίδονται στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Αποδεκτές είναι οι αλλαγές οι οποίες πληρούν τους όρους επιστροφών όπως αυτοί ορίζονται στην αντίστοιχη ενότητα «Πολιτική Επιστροφών»

Χρόνος Παράδοσης

Για προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ο χρόνος παράδοσης σε χερσαίους προορισμούς και σε μεγάλα αστικά κέντρα ορίζεται σε 1 με 4 εργάσιμες ημέρες.

Για προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ο χρόνος παράδοσης σε νησιώτικους προορισμούς ορίζεται σε 2 με 4 εργάσιμες ημέρες.

Για αποστολές σε απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει κατά 1 με 3 επιπλέον ημέρες.

Για αποστολές βιβλίων ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει κατά 1 με 3 επιπλέον ημέρες αναλόγως διαθεσιμότητας και σπανιότητας του βιβλίου.

Οι παραγγελίες που δεχόμαστε τις εργάσιμες ημέρες έως τις 15:00 επεξεργάζονται την ίδια ημέρα, επιτυγχάνοντας την άμεση παράδοση.

Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας ενημερώνεστε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail για τον τελικό χρόνο παράδοσης, την μεταβολή της παραγγελίας με παρόμοιο προϊόν ή την επιστροφή χρημάτων όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα σελίδα.

Σε περιόδους αυξημένης κίνησης (π.χ. σχολική περίοδοςΧριστούγεννα κλτ) καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες) ενδέχεται η διεκπεραίωση και παράδοση της παραγγελίας να καθυστερήσει σημαντικά. Ζητούμε την κατανόηση σας! 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιχείρησή μας προσπαθεί μέσω των αναλυτικών περιγραφών των προϊόντων και των φωτογραφιών που αναρτά να σας παρουσιάσει με ακρίβεια το προϊόν, τις ιδιότητές του καθώς και τους λόγους χρησιμότητάς του. Παρόλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια προϊόντα μπορεί να διαπιστώσετε κατά την παραλαβή τους ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας ή να μετανιώσετε για μία αγορά που πραγματοποιήσατε. Γι’ αυτό σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μία παραγγελία που έχετε τοποθετήσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο 24410 25226 ή αποστέλλοντας email στο info.epromitheas@gmail.com . Η επιχείρησή μας είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει ακέραιο το ποσό της παραγγελίας με πίστωση της κάρτας σας ή με κατάθεση στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Επιστροφή προϊόντων μετά την παράδοση

 1.Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων

Έχετε δικαίωμα εφόσον δεν μείνατε ευχαριστημένοι από την αγορά σας να προχωρήσετε σε επιστροφή των προϊόντων που παραλάβατε σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους και να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να είναι στην ίδια καλή κατάσταση που παρελήφθησαν, να μην έχει αποσφραγισθεί/σκιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή τιμολόγιο). Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής και να κατατεθούν εκ νέου τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24410 25226 ή μέσω email στο info.epromitheas@gmail.com .

Σημειώνουμε ότι στα προϊόντα που μπορούν να επιστραφούν δεν περιλαμβάνονται: 

  •  Eποχιακά είδη, όπως Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά ή Καλοκαιρινά, μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.
  • Φουσκωτά και συναρμολογημένα προϊόντα, καθώς και προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

2.Επιστροφή ελαττωματικού – ελλιπούς – λάθος προϊόντος

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να παραλαμβάνετε τα επιθυμητά προϊόντα άθικτα και πλήρη. Στην περίπτωση όμως που παραλάβετε ένα προϊόν ελαττωματικό, ελλιπές ή λάθος και θέλετε να το επιστρέψετε έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 24410 25226 ή μέσω email στο info.epromitheas@gmail.com και να μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.


NEWSLETTERS

Η εγγραφή σας στο newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από την ιστοσελίδα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο eshop μας.

Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης στο αντίστοιχο πεδίο ολοκληρώνεται εύκολα, γρήγορα και απλά η εγγραφή σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να σας ενημερώνουμε για νέες συνεργασίες που συνάπτουμε με δημοφιλείς εταιρείες του κλάδου, για νέα προϊόντα που εισάγουμε καθώς και για εκπτώσεις/προσφορές που αφορούν αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους χρήστες στο newsletter μας!

Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά το spam folder στο email σας καθώς πιθανά τα newsletter μας να καταλήγουν στο συγκεκριμένο φάκελο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-promitheas.gr μπορείτε να απεγγραφείτε με απλά βήματα! 

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε σύμφωνοι με αυτόν.

Περισσότερα